Pozvánka na přednášku:

Ochrana přírody z hlediska konkrétní živočišné skupiny

Pavouci na Jindřichohradecku

Hamerský potok z.s. Jindřichův Hradec ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci si vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Aleše Jelínka,  která se bude konat v Jindřichově Hradci dne 24. 11. 2016 v 17:30 v Městské knihovně.
Hlavním cílem přednášky by mělo být pomoci objasnit posluchačům, jak mohou poznatky o jedné konkrétní skupině organismů přispět k ochraně přírody nějakého území. A to právě na příkladu pavouků v regionu Jindřichohradecka. Úvodem se určitě přednášející dostane k bližší charakteristice této -  pro mnohé poněkud bizarní -  skupiny živočichů.  Jako zajímavou perličku p. Jelínek také rád vysvětlí vztah oblasti Jindřichohradecka k počátkům arachnologického výzkumu České republiky vůbec, a sice díky osobnosti zakladatele československé arachnologické školy prof. dr. Františka Millera (1902-1983).


Pozvánka na přednášku:

Ditrich_foto.jpg 

Ochrana přírody z hlediska výchovy a vzdělávání

Hamerský potok z.s. Jindřichův Hradec ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci si vás dovoluje pozvat na přednášku RNDr. Tomáše Ditricha, Ph.D. Ochrana přírody z hlediska výchovy a vzdělávání, která se bude konat 13.10.2016 v 17:30 v Městské knihovně.

Chceme-li brát ochranu přírody vážně, musí se dotýkat nejen motivovaných dobrovolníků a profesionálů z akademických, úředních, neziskových i firemních sfér, ale (a především) nemotivované široké veřejnosti. Teprve poučená veřejnost může podporovat (či naopak komplikovat) leckdy nepopulární rozhodnutí úřadů a politiků, akce neziskových organizací či základní výzkum akademiků. Poučení veřejnosti přitom spočívá na bedrech nejdůležitějších vzdělávacích institucí – na základních školách. To jsou ty poslední instituce, kterými projdou bez rozdílu všichni budoucí biologové, stavební inženýři, lékaři, úředníci, řidiči, zámečníci, bankovní úředníci i truhláři. Poznatky, které si ze škol odnesou, je v drtivé většině doprovázejí po celý zbytek života.

Situace na školách však není z hlediska ochrany přírody příliš radostná. Ochrana přírody je často omezena pouze na třídění odpadu a učitelé nemají čas se tomuto tématu věnovat. Když už na ochranu přírody v hodinách dojde, jsou učitelé často v zajetí zastaralých, překonaných představ a přispívají tak k dalšímu upevnění řady mýtů. V přednášce se mimo jiné podíváme právě na mylné představy široké veřejnosti, dnešních žáků a studentů na ochranu přírody a nástin možností, jak tuto neradostnou situaci řešit.

 Akci podpořil Jihočeský kraj v rámci grantových projektů. Za podporu velmi děkujeme.

Za Hamerský potok z.s. Jindřichův Hradec Hana Krejčová

 

Pozvánka na přednášku:

Ochrana přírody z hlediska státní správy a majitelů dotčených pozemků

Hamerský potok z.s. Jindřichův Hradec ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci si vás dovoluje pozvat na přednášku Ing. Petra Hesouna (zástupce státní správy) a Aleše Kůrky, DiS (majitele pozemků), která se bude konat v Jindřichově Hradci 22.9. 2016 v 17:30 v Městské knihovně.

Ochrana přírody je často chápána velmi zjednodušeně jako ochrana stromů, nebo „nějakých kytiček, žabiček a brouků“. To je ale jenom ta méně důležitá část ochrany přírody. Úkolem úředníka v tomto oboru proto není jen rozhodovat o žádostech, které mu přijdou na stůl, ale ve velké míře i vysvětlovat vztahy v krajině a společenstvech (ekosystémech). Bez posouzení těchto vztahů je rozhodování o jednotlivých stromech, rostlinách, zvířatech či lidských záměrech velmi zkreslené a často postrádá logiku. Každý les a každý rybník a potok jsou trochu jiné a nelze o nich rozhodovat podle jedné šablony.

Každý kousek krajiny má nějakého vlastníka a ten má vlastní představy o tom, jak s ním naložit. Často je možné najít takové řešení, které splní představy vlastníka a přitom nepoškodí přírodu nebo jí může svým způsobem i prospět. Většina lidí má přírodu ráda a takové kompromisní řešení přivítá.

Akci podpořil Jihočeský kraj v rámci grantových projektů. Za podporu velmi děkujeme.  
 

Ukliďme svět             Ukliďme Česko

                                           17.9.2016 ve 14 hodin

Hamerský potok z.s., Jindřichův Hradec si Vás dovoluje pozvat na akci Ukliďme svět - Ukliďme Česko. Připojíme se tak k celostátně organizované akci Českého svazu ochránců přírody. Uklízet budeme tentokrát v městském parku na Jakubu a potom se vydáme k Polívkám. Sraz v sobotu 17. 9. 2016 ve 14 hodin u Naxerovy lávky pod Gymnáziem.

Zajistíme pytle na odpadky a rukavice. Vy potřebujete pouze dobré boty a oblečení a popř. pití a svačinu a hlavně nezapomeňte na dobrou náladu.

Za následný odvoz a likvidaci nasbíraného odpadu dopředu děkujeme firmě Služby Města Jindřichův Hradec s.r.o.

Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí